Niet meer naar het politiebureau voor aangifte gestolen auto.

Als je auto gestolen wordt, hoef je binnenkort niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. De politie werkt beter samen met verzekeraars, waardoor één telefoontje genoeg is om de diefstal zowel bij de politie als de verzekeraar te melden.

Het voordeel van deze samenwerking is dat een gestolen auto nu veel sneller (binnen 2 uur na melding) nationaal en internationaal staat gesignaleerd. Hierdoor kan er sneller gestart geworden met de opsporing en wordt de pakkans vergroot. Ook is de eigenaar dan niet meer langer dan nodig aansprakelijk.

De uitrol van het nieuwe Aangifteproces Gestolen Voertuigen zal gefaseerd plaatsvinden. Het streven is per 1 januari 2015 volledig operationeel te zijn.

Het aangifteproces was al van toepassing voor de 'oude' politieregio Brabant Zuid-Oost en vanaf september 2014 voor de politie-eenheden Midden Nederland en Rotterdam. Vanaf 1 oktober zijn de politie eenheden Noord Holland, Zeeland - West-Brabant en Limburg toegevoegd aan het Aangifteproces Gestolen Voertuigen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierover heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vanmiddag afspraken gemaakt met de nationale politie, de RDW, het Verbond voor Verzekeraars, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Dit gebeurde op 22 mei 2014 in het Louwmanmuseum in Den Haag, waar werd stilgestaan bij twintig jaar publiek-private samenwerking bij de aanpak van voertuigcriminaliteit.

Het nieuwe proces wordt sinds februari vorig jaar getest in de politie eenheid Oost Brabant. Met succes, want aan het eind van de pilot bleek dat ruim 90 % van de gestolen auto's binnen 2 uur gesignaleerd waren. Daarnaast leidt dit tot minder administratieve lasten voor de politie, omdat er niet langer aangifte op het bureau hoeft te worden gedaan.

Minister Opstelten: "Publiek-private samenwerking is essentieel om het aantal autodiefstallen te verminderen. Deze afspraak is daar bij uitstek een goed voorbeeld van. Het is daarom extra mooi dat dit convenant uitgerekend op deze dag wordt ondertekend."

Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik: "Dit proces levert voor de politie heel veel op. Door deze wijze van afhandeling van aangiftes, wordt de dienstverlening naar de burger aanzienlijk beter. Bijkomend voordeel is politiemensen kunnen worden vrijgemaakt voor andere dringende zaken."

Ondertekeningconvenant22052014

Bron: www.rijksoverheid.nl
Bron: fotografie René van den Burg

Noot voor de redactie:
De uitrol van deze nieuwe manier van werken zal in de loop van dit jaar gefaseerd plaatsvinden. Wanneer het nummer van het 'Aangifteproces Gestolen Voertuigen' gebeld wordt, zal eerst het proces ten behoeve van de verzekeraar afgerond worden en vervolgens zal de aangifte ten behoeve van de politie opgenomen worden. Beide worden vervolgens aan de verzekeraar ter beschikking gesteld.

__________________________________________________________________________________

Blijf van mijn scooter af

VbV start, in samenwerking met Unigarant, campagne 'Blijf van mijn scooter af'
Kijk voor meer informatie op www.blijfvanmijnscooteraf.nl

scooter

_________________________________________________________________

Wat is het VbV?

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Waarom het VbV?

Ieder jaar worden ruim tienduizend auto's gestolen en verdwijnen er ruim twaalfhonderd vaartuigen. Ook de schade als gevolg van transportcriminaliteit is groot. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dus van groot belang dat criminaliteit in de mobiliteitsketen bestreden én voorkomen wordt.VbV-Nieuws

 • Per 1 oktober weer drie politie eenheden toegevoegd aan het 'Aangifteproces Gestolen Voertuigen' (AGV).

  Wednesday 1 October 2014

  Lezen
 • Nieuwe eisen voertuigvolgsystemen in strijd tegen autodief

  Tuesday 2 September 2014

  Lezen
 • Persbericht voertuigdiefstal 1e halfjaar 2014

  Thursday 7 August 2014

  Lezen
Nieuwsarchief