Niet meer naar het politiebureau voor aangifte gestolen auto.

Als je auto gestolen wordt, hoef je in Nederland niet meer naar het politiebureau om aangifte te doen. Het Aangifteproces Gestolen Voertuigen (AGV) is per 1 december 2014 landelijk ingevoerd. Op het AGV werken politie en verzekeraars samen. Dit betekent dat een gedupeerde met één telefoontje naar 071 - 364 1777 kan volstaan om de diefstal van zijn/haar auto te melden bij zowel de politie als de verzekeraar.

Hoe werkt het?
D
e medewerker van het AGV rondt eerst het proces ten behoeve van de verzekeraar af en hierna wordt de aangifte ten behoeve van de politie opgenomen. Beide worden vervolgens aan de verzekeraar ter beschikking gesteld.

Het voordeel van deze samenwerking is dat een gestolen auto nu veel sneller (binnen 2 uur na melding) nationaal en internationaal staat gesignaleerd. Hierdoor kan er sneller gestart geworden met de opsporing en wordt de pakkans vergroot. Ook is de eigenaar dan niet meer langer dan nodig aansprakelijk.

Deze procedure geldt alleen voor in Nederland gestolen gekentekende voertuigen. Voor brom- en snorfietsen geldt deze werkwijze niet aangezien je hiervan aangifte kan doen via internet. Bij voertuigen die in het buitenland gestolen zijn dien je met het proces-verbaal van het buitenland naar de politie in Nederland te gaan om een mutatie te laten aanmaken ten behoeve van het Nederlandse kentekenregister zodat de verplichtingen ten aanzien van het voertuig komen te vervallen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft afspraken gemaakt met de nationale politie, de RDW, het Verbond voor Verzekeraars, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Dit gebeurde op 22 mei 2014 in het Louwmanmuseum in Den Haag, waar werd stilgestaan bij twintig jaar publiek-private samenwerking bij de aanpak van voertuigcriminaliteit.

Het nieuwe proces werd sinds februari 2013 getest in de 'oude' politieregio Oost Brabant. Met succes, want aan het eind van de pilot bleek dat ruim 90 % van de gestolen auto's binnen 2 uur gesignaleerd waren. Daarnaast leidt dit tot minder administratieve lasten voor de politie, omdat er niet langer aangifte op het bureau hoeft te worden gedaan.

Minister Opstelten: "Publiek-private samenwerking is essentieel om het aantal autodiefstallen te verminderen. Deze afspraak is daar bij uitstek een goed voorbeeld van. Het is daarom extra mooi dat dit convenant uitgerekend op deze dag wordt ondertekend."

Plaatsvervangend korpschef Ruud Bik: "Dit proces levert voor de politie heel veel op. Door deze wijze van afhandeling van aangiftes, wordt de dienstverlening naar de burger aanzienlijk beter. Bijkomend voordeel is politiemensen kunnen worden vrijgemaakt voor andere dringende zaken."

Ondertekeningconvenant22052014

Bron: www.rijksoverheid.nl
Bron: fotografie René van den Burg

__________________________________________________________________________________

Blijf van mijn scooter af

VbV start, in samenwerking met Unigarant, campagne 'Blijf van mijn scooter af'
Kijk voor meer informatie op www.blijfvanmijnscooteraf.nl

scooter

_________________________________________________________________

Wat is het VbV?

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Het VbV werkt daarbij nauw samen met de publieke en private partners.

Waarom het VbV?

Ieder jaar worden ruim tienduizend auto's gestolen en verdwijnen er ruim twaalfhonderd vaartuigen. Ook de schade als gevolg van transportcriminaliteit is groot. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dus van groot belang dat criminaliteit in de mobiliteitsketen bestreden én voorkomen wordt.VbV-Nieuws

 • Auto’s met moderne technologie eenvoudig te hacken en te stelen

  Wednesday 15 April 2015

  Lezen
 • Auto van presentator Jaap Jongbloed tijdens opname gehackt en gestolen

  Tuesday 14 April 2015

  Lezen
 • Laagterecord autodiefstallen in 2014

  Tuesday 17 February 2015

  Lezen
Nieuwsarchief